Wednesday, December 30, 2009

TURNIR ČETIRI NACIJE U HASELTU: Srbija - Belorusija 2:0

Dve pobede bez primljenog gola - učinak je reprezentacije Srbije na dvodnevnom "Turniru četiri nacije", učesnice Evropskog prvenstva u Mađarskoj, u belgijskom gradu Haseltu. Posle domaćina, koji je ispraćen sa pet golova u mreži - 5:0 (3:0), "orlovi" su u dvorani "Alverberg" savladali i Belorusiju - 2:0 (2:0).
Sef pro­tiv­ni­ka je ot­klju­čao Mar­ko Pe­rić efekt­nim go­lom po­sle uigra­ne kom­bi­na­ci­je. Or­lo­vi su na­sta­vi­li sa na­pa­di­ma, pa je gol­man Be­lo­ru­si­je Ha­lav­njov dva mi­nu­ta ka­sni­je bio pri­mo­ran da in­ter­ve­ni­še ru­kom iz­van ka­zne­nog pro­sto­ra. Dobio je di­rek­tan cr­ve­ni kar­ton, a Sr­bi­ja je od­mah is­ko­ri­sti­la igra­ča vi­še i pre­ko Mla­de­na Ko­ci­ća udvostručila prednost.

U prvoj utakmici drugog, poslednjeg dana nadmetanja Rusija je pobedila Belgiju sa 4:0 (2:0), a prethodno su "baćuške" bile bolje i od Belorusije - 5:2 (3:1). Trećeg kola nema, pošto se Rusija i naš nacionalni tim nalaze zajedno u Grupi C u Budimpešti, na kontinentalnom šampionatu od 19. do 30. januara 2010. godine.

Ovo je bilo drugo okupljanje reprezentacije Srbije u decembru, a u prvoj polovini meseca je savladana Makedonija u Kumanovu (6:1) i u Velesu (2:1). Takođe, pre puta u Belgiju, u petak, u novoj "Kristalnoj dvorani" u Zrenjaninu, "orlovi" su uveličali proslavu 15 godina postojanja prvoligaša SAS-a (osvajača jedinog srpskog kupa - Kupa "Dragan Ivašković Mačak", koji je održan u sezoni 2005/2006) i pobedili su sa 5:3 (0:0).

Poslednje provere pre odlaska u Mađarsku naš nacionalni tim, koji završne pripreme počinje 10. januara, imaće protiv svetskog prvaka Brazila - 14. januara u Beogradu i dva dana kasnije u Kragujevcu.SELEKTOR ACA KOVAČEVIĆ

Slabije nego protiv Belgije

- Od­i­gra­li smo sla­bi­je ne­go pro­tiv Bel­gi­je. Uvek ima­mo problema kada igra­mo dve utak­mi­ce za 24 ča­sa. Stvo­ri­li smo mno­go šan­si, a ra­du­je či­nje­ni­ca da smo tur­nir okon­ča­li bez pri­mlje­nog go­la. Za­do­vo­ljan sam učinjenim.SRBIJA - BELORUSIJA 2:0

Strel­ci: 1:0 Pe­rić u 9. i 2:0 Ko­cić u 11. mi­nu­tu.
Dvo­ra­na: "Al­ver­berg" u Ha­sel­tu. Glaeda­la­ca: 200. Su­di­je: Pa­skal Le­mal i Kri­sti­jan Oben (obo­ji­ca iz Bel­gi­je). Žu­ti kar­ton: Ra­kić (Sr­bi­ja). Cr­ve­ni kar­ton: Ha­lav­njov (Be­lo­ru­si­ja) u 11. mi­nu­tu. Na­go­mi­la­va­nje pre­kr­ša­ja: Sr­bi­ja 6 (2+4), Be­lo­ru­si­ja 5 (1+4).
SR­BI­JA: Stojanović, Perić, Pavićević, Rakić, Kocić, Raj­če­vić, Bo­jo­vić, La­zić, Mi­lo­sa­vac, To­min, Ja­njić, Đor­đe­vić i Ra­ni­sa­vlje­vić.

BE­LO­RU­SI­JA: Halavnjov, Černik, Miranovic, Kuznjecov, Popov, Sa­vin­cov, Har­ben­ka, Hu­sa­kov, Dža­dži­kin, Haj­duk, Ka­ma­rov i Na­voj­čik.

No comments: