Thursday, October 1, 2009

OTVORENO PISMO TRENERA I PROFESORA ALEKSANDRA ŠAKIĆA: Futsal u osnovne škole

Uvek se zapitam: "Da li su drugi stvarno toliko bolji od nas ?"
Naime, futsal je u svim ozbiljnim zemljama u bližem ili daljem okruženju pronašao put do najmlađih pokoljenja. U Hrvatskoj i Sloveniji se putem školskog sporta implementirao u nastavno - obrazovni sistem u osnovnim i srednjim školama. U Bosni i Hercegovini, takođe, ulazi u škole kao sport sa velikim potencijalom. O razvijenijima neću ni da govorim. Oni nam nikako nisu reper.
A mi, Srbi , opterećeni sitno - pilićarskim interesima, slepi smo nad činjenicom kakva je perspektiva futsala ako se bude razvijao ovim tempom kojim se sada razvija, odnosno, ako se po pitanju popularizacije ne učine krupni i čvrsti koraci napred.
Lako je teoretisati, ali ja imam konkretne činjenice:
1. Svaka osnovna, pa i srednja škola ima teren za male sportove, a veliki broj škola i konforne sale.
2. U planu i programu za osnovne škole u IV razredu se nalaze metodske jedinice za obuku učenika u malom fudbalu.
3. U okviru III časa fizičkog vaspitanja imamo mogućnost da se deca izjasne kojim sportom bi se bavila u svojoj školi. Konkretno, u najvećem broju, učenici u Srbiji se opredeljuju za mali fudbal.
4. U okviru školskog sporta imamo takmičenja od opštinskih prvenstava da republičkih i školskih olimpijada u malom fudbalu.
Činjenice ukazuju da treba učiniti sledeće korake:
1. Na nivou organizacije pri fudbalskom savezu Srbije sačiniti komisiju koja će sprovesti inicijativu za uvođenje futsala u škole.
2. Na nivou ministarstva pripremiti metodske osnove i nepostojeći sport "mali fudbal" zameniti postojećim i međunarodno priznatim futsalom.
3. Osmsliti propagandnu akciju i svakoj školi dati loptu i knjigu "Futsal" kako bi se nastavnici i učenici upoznali sa materijom, naročito u sredinama u kojima nema futsal klubova.
4. Putem ministarstva prosvete, kao i onog zaduženog za sport obezbediti uslove da se nastavnici stručno edukuju putem akreditovanih seminara da mogu na najbolji način da futsal sprovedu kroz nastavu.
5. U saradnji sa Savezom za školski sport i olimpijsko vaspitanje ustrojiti takmičenja na nivou republike da se igraju po pravilima futsala.
Futsal je sport u kojem nema novca. Tu se troši novac ljudi koji su zaljubljenici u ovaj sport ili se igra amaterski. U takvom ambijentu besparice i amaterizma teško ili skoro nikako se neće ništa postići na planu razvoja futsala kod mlađe populacije. Škola i njena mogućnost da kroz nastavu i takmičenja futsal dođe do najmlađih je jedino i trajno opredeljenje.
Pitam se da li samo Šakića u ovoj futsal Srbiji interesuje razvoj ovog sporta i popularizacija kod dece ? Ako sam usamljen, sve ovo što pišem pada u vodu. Ovo mora da se prihvati kao trajna i ozbiljna inicijativa, a ko ovo smatra lošim neka mi objasni kako bi se sve ovo moglo bolje izvesti. Samo bez teoretisanja molim. Konkretno.
Poštovani ljubitelji futsala, krajnje je vreme da se ovim pozabave oni koji futsal najviše vuku u napred. Zato bi bilo poželjno da se otvori ova tema i da se ljudi koji žele da rade u korist popularizacije futsala regrutuju. Znam da su mnogi vodeći ljudi našeg futsala zauzeti kako privatnim, tako i klupskim obavezama. Ali, samo neka daju podršku ideji i neka neka nam otvore vrata tamo gde mi moramo da pokucamo ...

Aleksandar Šakić,
profesor i futsal trener

No comments: